Trackman och video

Vi har en Trackman 4, som är ett revulotionerande hjälpmedel för spelare och tränare. Trackman 4 är en sk "doppler-radar" som kan registrera i stort sett allt som händer med klubban i träffögonblicket, samt vad som händer med bollen i luften både på korta och långa slag. Med senaste uppgraderingen mäter den även puttning, både klubba och boll.

 

Trackman under lektioner

Med Trackman kan vi testa våra golfspelare och få en tydlig bild av vad som verkligen händer i sving eller med boll. Vi kan efter ett tag göra om testet och få svart på vitt på, om det har skett någon förbättring och om vi tränar på rätt sätt.
Trackman är ett "superbra hjälpmedel" när vi testar ny utrustning.
Boka privatlektion eller utprovningslektion med Trackman

 

Några parametrar som Trackman mäter

Slaglängd carry
Slaglängd med rull
Höjd
Spinn
Bollhastighet
Startvinkel
Landningsvinkel
Svingspår
Bladposition
Svingriktning
Svinghastighet
Dynamiskt loft
Lägsta punkt
Svingplan
Attackvinkel 

Prova gärna en lektion med Trackman. Du bokar lektion här