Regelkurs

Vi har regelkurs för vuxna och för junior. Manne Helgegren är ansvarig för dessa kurser.
Vi använder golfteori.se som utbildningsunderlag. Utförda kunskapsfrågor på regler och golfvett tas med till regelkursen. Regelkursen är utan kostnad för alla som gått i vårt nybörjarprogram eller som är med i vår juniorträning

 

Regelkurs vuxen (+16 år)

Regelkursen ingår i nybörjarkursen och du väljer en kurs som passar dig här.

 

Regelkurs junior (9-15 år)

Regelkurs junior ingår i nybörjarkurs junior samt för dig som är med i vår juniorträning.

Aktuella kurser samt bokning: